• Jouwmooiedag.nl - title
 • Jouwmooiedag.nl - title
 • Jouwmooiedag.nl - title
 • Jouwmooiedag.nl - title

Privacy verklaring

Hier leggen wij uit waarom en welke gegevens wij dus van je vastleggen en waarom wij deze van je nodig hebben. Heb je vragen dan kun je ons bereiken via e-mail info@jouwmooiedag.nl of via het telefoonnummer 06-20905777. Ons adres staat weergegeven op onze contact pagina,mede ook onze andere gegevens . Conform wetgeving moeten wij iemand aanwijzen die onze gegevens van klanten beschermen, dit ben ik dus zelf : Stefan van den Broek en mijn website bouwer Dennis van Oers

In het kort: als je ons boekt, hebben wij wat gegevens van je nodig om met je te communiceren, contact met je op te kunnen nemen, een cadeautje te kunnen sturen of om je een factuur te kunnen verzenden. Wij leggen niet meer gegevens vast dan striktnoodzakelijk en als ik de gegevens niet meer nodig heb verwijder ik ze zodra dat kan en mag. Met partijen die voor mij (sub)diensten uitvoeren heb ik afspraken gemaakt over hoe we omgaan met gegevens (een zogenaamde verwerkersovereenkomst).

Persoonsgegevens die wij vast leggen in onze database.

Als je mij inhuurt leg ik gegevens van je vast. Het is vaak zo dat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt via e-mail of een inschrijf- of contactformulier. Hieronder een, kleine opsomming/voorbeeld.

 • Voor- en achternaam;
 • Adres- en factuur gegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres, website en/of social media profielen;
 • Overige (persoons)gegevens die je zelf verstrekt (correspondentie en/of telefonisch);
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk);
 • Internetbrowser, ip adres en apparaat type.

Waarom leg ik gegevens vast?

Het vastleggen van gegevens is noodzakelijk om:

 • Mijn boekhouding op orde te houden en te voldoen aan voorwaarden van b.v. de Belastingdienst;
 • Met jou te kunnen communiceren over de opdracht(en) waarvoor je mij hebt ingehuurd;
 • Op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn op je bruiloft
 • Je te kunnen bellen of e-mailen;
 • Om onze toekomstige nieuws brief aan je te kunnen verzenden;
 • Om een album of een ander product aan je op te kunnen sturen.

Onze website

 • Bekijkt jouw surfgedrag om daarmee de website te verbeteren en het aanbod af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Gegevens uit mijn boekhouding moeten zeven jaar worden bewaard. Ik bewaar andere persoonsgegevens niet langer dan (strikt) nodig is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze alleen verstrekken aan anderen als dat noodzakelijk is of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Met bedrijven die voor mij jouw gegevens verwerken heb ik afspraken gemaakt hoe met deze gegevens omgaan. Voorbeeld:wij gebruiken de online boekhoudprogramma genaamd Tellow, het bedrijf dat dit voor mij verzorgt heeft met mij een overeenkomst gesloten over hoe ze deze gegevens gebruiken, een zogenaamde verwerkersovereenkomst. Ook maken wij gebruik van een onafhankelijke boekhouder om andere gerelateerde gegevens te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien of aan te laten passen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en/of heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander te sturen.

Je kunt een verzoek indienen voor inzage van uw gegevens en waar nodig aan te laten passen. stuur daarom een mail naar : info@jouwmooiedag.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik probeer uiterlijk binnen zes weken op je verzoek te reageren.

Hoe wij uw gegevens vandaag en voor altijd beschermen.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en nemen daar de passende maatregelen voor om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doen wij bijvoorbeeld door een https verbinding te gebruiken voor mijn website en andere online diensten en enkele keren per maand veranderen wij onze wachtwoorden in zeer complexe cijfers en letters. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via onze mail adres : info@jouwmooiedag.nl